Напускането на ЕС без споразумение за бъдещите търговски отношения ще нанесе загуби на износа на Великобритания в размер на 16 милиарда долара. Това отчита доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие. В загубите се включват 5 милиарда долара от износ на автомобили, 2 милиарда от износ на животински продукти и още 2 милиарда долара от износ на облекла и текстилни изделия. Числото 16 милиарда като ориентировъчна стойност отчита само повишаването на митата от ЕС от нула до базовото ниво на „най-облагодетелствана държава“, каквато може да бъде Великобритания след Брекзит.

Карлос Рацо, търговски експерт на ООН обяви:
„Нашето изследване разглежда ефекта на Брекзит без сделка върху износа на Великобритания и резултатите са много ясни. При такъв сценарий най-засегнат ще бъде износът на Великобритания за ЕС. По консервативни оценки този износ ще спадне със 7%, което се равнява на 16 милиарда долара.  Тези загуби биха били много по-големи поради нетарифните мерки, граничния контрол и последващото нарушаване на сегашните производствени мрежи между Великобритания и ЕС.“

В доклада на търговското тяло на ООН се посочва още, че 20% от британския износ за страни извън ЕС са изложени на риск от по-високи мита в Турция, Южна Африка, Канада и Мексико – страни, които имат преференциални търговски договори с ЕС, но все още не са постигнали съгласие да прехвърлят тези облаги и за британските износители, ако се реализира Брекзит без сделка. Ако Лондон не финализира споразумения с тези държави преди излизането си от ЕС, това ще му струва допълнителни 2 милиарда долара загуби – заради по-високите мита за коли, обработени храни, дрехи и текстилни изделия.

Потенциалните загуби ще набъбнат още, ако Великобритания не сключи търговски сделки и с Виетнам и организацията МЕРКОСУР на 4 страни от Латинска Америка.