Фейсбук създава Надзорен съвет, който ще взема решения как да бъде  управлявана социалната мрежа. От компанията на Марк Зукърбърг съобщиха, че първото заседание ще се проведе през следващата година.

Идеята е в съвета, който медиите нарекоха “Върховния съд на Facebook”, да бъдат включени 40 души от цял свят, които да разглеждат различни случаи, касаещи проблеми на социалната мрежа. Решенията след всяко съвещание ще се оповестяват публично. Фейсбук вече публикува устава на Надзорния съвет, като посочи и основните му цели –  Надзор над решенията за съдържанието на  Facebook; Промяна на решенията на  Facebook, ако това се налага; Надзорният съвет ще има ролята на независим авторитет извън Facebook.

Ако в компанията има сериозни разногласия и всички нива на управление са използвани, въпросът ще се отнася до Надзорния съвет, посочвта още от социалната мрежа.